Dzielnicowy ze Żmigrodu wyróżniony w konkursie "Policjant, który mi pomógł"

22.07.2013

Sierżant Marcin Horbik ze Żmigrodu - jednego z najbardziej zaangażowanych w kampanię "Pozory mylą, dowód nie" samorządów, został wyróżniony w VI edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Kapituła konkursu, składająca się między innymi z pracowników Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ oraz przedstawicieli Biura Prewencji KGP, dokonała wyboru 5 funkcjonariuszy, którzy wykazali się godną naśladowania postawą w obronie ofiar przemocy domowej.

Finałowa piątka policjantów została wybrana na podstawie zgłoszeń nadesłanych z całej Polski przez osoby pokrzywdzone przemocą domową. Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń, którym kierowała się kapituła konkursowa, były wzorcowe działania podejmowane przez funkcjonariuszy oraz ich osobiste zaangażowanie w udzielenie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Jeden z laureatów konkursu, sierżant Marcin Horbik, był wielokrotnie nagradzany za swoje zaangażowanie w pracę przez komendanta krajowego i powiatowego. W latach poprzednich razem z innymi funkcjonariuszami ze Żmigrodu brał udział w kampanii "Pozory mylą, dowód nie". Wkład żmigrodzkich policjantów, takich jak sierżant Marcin Horbik, w działania mające na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, był jednym z czynników decydujących o dwukrotnym wyróżnieniu tego samorządu tytułem "Odpowiedzialnej Gminy". 

Ideą realizowanego po raz szósty konkursu "Policjant, który mi pomógł" jest podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promowanie postaw godnych naśladowania, a przez to zwiększenie motywacji policjantów w całej Polsce do podejmowania skutecznych działań na tym polu.

« Powrót

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!