Konkurs Odpowiedzialna Gmina 2012 rozstrzygnięty!

11.12.2012

Jury konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012 wyróżniło 10 gmin, które w sposób najpełniejszy i najbardziej efektywny zrealizowały działania profilaktyczne. Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbyło się 6 grudnia.

Gratulujemy zwycięzcom, których zaangażowanie w realizację założeń kampanii zasługuje na szczere słowa uznania.

6 grudnia 2012 r. w godzinach 13.30 – 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” 2012. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie agencji prowadzącej Biuro prasowe kampanii – Marketing & Communications Consultants, przy ul. Wilczej 28/10 w Warszawie.

 Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Przewodnicząca:  Joanna Gajda , Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki;
 2. nadkomisarz Dorota Dąbrowska-Babor, Wydział ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji;
 3. Tomasz Jałukowicz , Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji);
 4. Danuta Gut , Dyrektor biura Zarządu ZPPP Browary Polskie;
 5. Joanna Pieniążek , Biuro prasowe kampanii

dokonała wyboru dziesięciu równorzędnych laureatów konkursu ODPOWIEDZIALNA GMINA 2012, którzy uhonorowani zostaną tytułem ODPOWIEDZIALNEJ GMINY 2012 oraz statuetką i dyplomem podczas uroczystości zorganizowanej w styczniu 2013 roku w Warszawie.

 Alfabetyczna lista laureatów:

 1. Baranów, woj. wielkopolskie;
 2. Chorzów, woj. śląskie;
 3. Częstochowa, woj. śląskie;
 4. Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie;
 5. Odolanów, woj. wielkopolskie;
 6. Praszka, woj. opolskie;
 7. Skawina,  woj. małopolskie;
 8. Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie;
 9. Stowarzyszenie "Poplon" z Wielunia, woj. łódzkie;
 10. Żmigród, woj. dolnośląskie;

Wybór laureatów odbył się w oparciu o regulamin kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, zamieszczony na stronie internetowej programu: www.pozorymyla.pl w zakładce Konkurs, wyszczególniający kryteria oceny działań zrealizowanych przez uczestników. Oprócz zakresu i stopnia realizacji założeń kampanii przez uczestników, określonych w Przewodniku po kampanii, oceniano stopień ich efektywności. Brano pod uwagę również zakres i stopień kreatywności i efektywności podjętych działań dodatkowych, stanowiących wkład własny uczestników w kampanię. Weryfikacji powyższych posłużyły raporty z realizacji programu, nadesłane przez uczestników do 20.11.2012r. na adres biura prasowego kampanii podany na stronie www.pozorymyla.pl.

Protokół z posiedzenia komisji

« Powrót

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!