Odpowiedzialne Gminy 2012 nagrodzone!

25.01.2013

24 stycznia na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012 zostało uhonorowanych 10 polskich gmin najbardziej zaangażowanych w ograniczenie sprzedaży alkoholu w swoim regionie. Symboliczne nagrody zostały wręczone gminom przez wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Komendy Głównej Policji. Spotkanie było finałem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, organizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Komendę Główną Policji.

Liderzy dobrych praktyk

Baranów, Chorzów, Częstochowa, Nowa Wieś Wielka, Odolanów, Praszka, Skawina, Wieliczki, Wieluń i Żmigród to laureaci konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012, będącego integralnym elementem kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Samorządy zostały wyróżnione na podstawie sprawozdań z prowadzonych przez siebie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Podjęte inicjatywy  ukierunkowane były na zmianę postaw społeczności lokalnych odnośnie łatwego dostępu do alkoholu osób niepełnoletnich. Wyróżnione samorządy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w realizację założeń kampanii, zaktywizowały społeczności lokalne wokół problemu wczesnej inicjacji alkoholowej młodych ludzi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Gospodarki dziękuje za zaangażowanie

Laureaci konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012 podczas spotkania w Ministerstwie Gospodarki otrzymali symboliczne nagrody (statuetki i dyplomy). Formą wynagrodzenia za wkład w budowę społecznej koalicji sprzeciwu na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim była także obecność przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki, instytucji, które objęły kampanię swym patronatem honorowym. Reprezentanci patronujących resortów, w tym wiceminister sprawiedliwości, Wojciech Węgrzyn, wyrazili swoje uznanie dla zaangażowania samorządów w ograniczenie sprzedaży alkoholu w swym regionie.

IV edycja kampanii zakończona sukcesem

Uroczyste spotkanie w Ministerstwie Gospodarki stanowiło symboliczne zakończenie działań w ramach tegorocznej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Obecna, IV edycja programu edukacyjnego, zaktywizowała blisko 500 gmin z całej Polski , co stanowi podwojenie wyniku z roku ubiegłego. Organizatorzy kampanii przekazali gminom taką ilość materiałów, która pozwoliła na dotarcie do blisko 30 tysięcy punktów sprzedaży alkoholu i 260 tysięcy rodziców . Pakiet edukacyjny zawierał także konspekt dla nauczycieli przygotowany na potrzeby spotkań z rodzicami,  który został przekazany w ilości ponad 15 tysięcy egzemplarzy . Liczby te są tym bardziej imponujące, że stoi za nimi ogromne zaangażowanie i wysiłek wszystkich zgłoszonych samorządów włożony w  realizację głównego celu kampanii, jakim jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Wszystkim samorządom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w działania prowadzone w ramach kampanii. Formą podziękowania za włączenie się do akcji będą przesłane przez nas w najbliższym czasie certyfikaty.

« Powrót

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!