Odpowiedzialne Gminy zostaną nagrodzone w Ministerstwie Gospodarki

16.01.2013

10 gmin najbardziej zaangażowanych w ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim zostanie uhonorowanych tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012 na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki. Samorządy zostały wybrane na podstawie sprawozdań z działań profilaktycznych i edukacyjnych, zrealizowanych w swym regionie w ramach kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, organizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Komendę Główną Policji.

Baranów, Chorzów, Częstochowa, Nowa Wieś Wielka, Odolanów, Praszka, Skawina, Wieliczki, Wieluń i Żmigród to laureaci konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012, będącego integralnym elementem kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Wyróżnione  gminy w  sposób najbardziej efektywny  przyczyniły się do wzrostu świadomości na temat problemu, jakim jest wczesna inicjacja alkoholowa młodych ludzi, w swoim regionie. Wręczenie nagród (dyplomu i statuetki) laureatom odbędzie się 24 stycznia (czwartek) w Ministerstwie Gospodarki (sala „Pod Kopułą”). Poza reprezentantami wyróżnionych samorządów na spotkaniu obecny będzie wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Komendy Głównej Policji i organizatorów kampanii.

Dwa słowa o kampanii

Kampania „Pozory mylą, dowód nie” organizowana jest od 2009 roku przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego i Komendę Główną Policji. W tym roku uzyskała honorowy patronat Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Gospodarki oraz Komendanta Głównego Policji. Do jej IV edycji włączyło się 468 gmin i organizacji lokalnych , co stanowi prawie 1/5 wszystkich gmin w Polsce. Wszystkim zgłoszonym jednostkom przekazano bezpłatne materiały informacyjno - edukacyjne, adresowane do rodziców, nauczycieli i sprzedawców alkoholu, jako do grup, od których w największym stopniu zależy, czy alkohol trafi w ręce osoby niepełnoletniej. Materiały stanowiły wsparcie merytoryczne w podejmowanych przez gminę działaniach profilaktycznych, których ważnych elementem były inicjatywy własne zgłoszonych jednostek.

« Powrót

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!