Posiedzenie jury konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012

09.11.2012

Zbliżamy się do finału IV edycji kampanii społecznej „Pozory mylą, dowód nie”. Trwa przyjmowanie raportów końcowych z działań realizowanych w ramach kampanii przez samorządy i organizacje lokalne w całej Polsce. Posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokona wyboru 10 Laureatów konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012, odbędzie się 3 grudnia 2012 roku. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej kampanii www.pozorymyla.pl.

Na podstawie sprawozdań końcowych wyłonionych zostanie 10 gmin, które zrealizowały cele kampanii najpełniej, odnosząc najlepsze efekty. Poza działaniami standardowymi (dystrybucja materiałów adresowanych do rodziców i sprzedawców), premiowane będą wszelkie inicjatywy własne samorządów, które wpisują się w założenia kampanii.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2013 roku. O jego terminie Laureaci zostaną powiadomieni stosownym pismem oraz zaproszeniem.

« Powrót

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!