Prawie pół tysiąca gmin wspiera program „Pozory mylą, dowód nie”

20.09.2012

Niemal pół tysiąca polskich gmin wspiera kampanię przeciwko sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 450 gmin z całej Polski włączyło się do kampanii społecznej „Pozory mylą, dowód nie”. Jest to kolejna edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego, którego organizatorem jest Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie oraz Komenda Główna Policji.

Zaangażowanie gmin

Gminy z całej Polski włączają się w działania prowadzone w ramach trwającej kolejnej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, której celem jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.  Akcja edukacyjna obejmie  29 tysięcy sklepów oraz niemal 300 tysięcy rodziców, którzy otrzymają broszury informacyjne o tym, jakie skutki może mieć zbyt wczesna inicjacja alkoholowa nieletnich oraz mówiące, jak należy rozmawiać z dziećmi, by kształtować w nich odpowiedzialną postawę względem alkoholu. Wiele gmin, które zaangażowały się w program realizuje również dodatkowe działania edukacyjne, jak szkolenia dla sprzedawców i specjalne imprezy  sportowe i kulturalne organizowane dla młodzieży i dorosłych, których integralnym elementem jest tematyka profilaktyki alkoholowej. Samorządy najbardziej zaangażowane w realizację założeń kampanii „Pozory mylą, dowód nie” mają szansę otrzymać w grudniu tytuł „Odpowiedzialnej Gminy 2012”.

Tak szerokie wsparcie kampanii przez samorządy z całej Polski pokazuje, że problem sprzedaży alkoholu nieletnim nie jest Polakom obojętny. Zaangażowanie ponad 450 gmin daje możliwość stworzenia szerokiej społecznej koalicji sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Wspólnymi siłami i przy wsparciu partnerów samorządowych i rządowych  mamy realne szanse, aby ograniczyć dostęp do alkoholu małoletnim – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie.

Założenia kampanii

„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania realizowana przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego i Komendę Główną Policji od 2009 roku. Honorowego patronatu dla tegorocznej edycji kampanii udzielił Minister Sprawiedliwości oraz Minister Gospodarki. W kampanię w tym roku włączyła się także sieć sklepów Lidl.

Zasadniczym celem prowadzonych działań edukacyjnych jest zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób niepełnoletnich. Kampania opiera się na aktywizacji środowisk lokalnych - gmin, powiatów i organizacji NGO działających w danym regionie, które angażują się w edukację skierowaną zarówno do sprzedawców alkoholu, jak i rodziców.

Tegoroczna edycja kampanii szczególny nacisk kładzie na komunikację do rodziców, których rola w łańcuchu prewencji jest szczególna. Rodzice odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu się osobowości młodego człowieka, mają ogromny wpływ na dalsze, dorosłe życie swoich dzieci, dlatego tak ważne jest, aby uświadamiali swoim pociechom negatywne skutki przedwczesnej inicjacji alkoholowej.

« Powrót

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!