Minister Sprawiedliwości popiera kampanię „Pozory mylą, dowód nie”

02.08.2012

Ta kampania jest niezwykle potrzebna – mówi Jarosław Gowin

„Pozory mylą, dowód nie” – to hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, której celem jest ograniczanie spożycia alkoholu przez nieletnich. Kampania organizowana jest już po raz 4 przez Komendę Główną Policji oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. Do tegorocznej edycji dołączyło również Ministerstwo Sprawiedliwości, obejmując  kampanię honorowym patronatem.

Ministerstwo Sprawiedliwości już po raz drugi zaangażowało się w działania kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Akcja, podobnie jak w ubiegłym roku, ukierunkowana jest przede wszystkim na aktywizację środowisk lokalnych, zbudowanie szerokiego społecznego frontu sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom małoletnim i koalicji na rzecz ograniczenia dostępności napojów alkoholowych w tej kategorii wiekowej. Cel strategiczny kampanii to zapobieganie spożywaniu alkoholu przez niepełnoletnich.

Świadomość społeczna dotycząca negatywnych skutków spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież jest wciąż za mała, dlatego ta kampania jest niezwykle potrzebna. Ministerstwo Sprawiedliwości od dawna angażuje się w akcje, które mają na celu podniesienie świadomości prawnej obywateli. Już po raz drugi Ministerstwo obejmuje kampanię „Pozory mylą, dowód nie” honorowym patronatem, ponieważ nadal istnieje spore przyzwolenie społeczne na spożywanie alkoholu przez nieletnich. Nie można tego bagatelizować – mówi  Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości.

« Powrót

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!