Udział w kampanii „Pozory mylą, dowód nie” jest całkowicie bezpłatny

19.08.2012

Kampania społeczna „Pozory mylą, dowód nie” jest programem całkowicie bezpłatnym, a samorządy lokalne przystępujące do programu nie ponoszą żadnych kosztów, realizując jego założenia na własnym terenie. Materiały edukacyjne, które stanowią podstawę programu, są dostarczane gminom całkowicie bezpłatnie. Udział w programie nie zobowiązuje również do podejmowania jakichkolwiek odpłatnych działań.

Podstawowym celem programu jest dotarcie z materiałami do punktów sprzedaży alkoholu oraz do rodziców osób małoletnich poprzez szkoły, dlatego głównym zadaniem jednostek zgłaszających się do kampanii jest ich dystrybucja do tych miejsc. Wszystkie dodatkowe działania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej, takie jak szkolenia dla sprzedawców, są formą inicjatywy własnej gmin. Aktywności te są punktowane przez organizatorów w konkursie „Odpowiedzialna Gmina 2012”, jednak ich podjęcie nie stanowi warunku przystąpienia do programu.

« Powrót

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!