Platforma Szkoleniowa

Realizacja V edycji edycji kampanii "Pozory mylą, dowód nie" oparta jest na internetowej platformie szkoleniowej, bezpłatnej, ogólnodostępnej, będącej uniwersalnym narzędziem, za pomocą którego możliwa jest weryfikacja wiedzy i umiejętności sprzedawców alkoholu. Służy ona również podniesieniu  kwalifikacji w obszarze asertywnych zachowań, dotyczących odmowy sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Platforma jest dostępna pod adresem www.odpowiedzialnysprzedawca.pl

Założeniem platformy e-learningowej jest przeszkolenie sprzedawców z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży, rozumianej jako brak przyzwolenia na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim oraz każdorazowa weryfikacja wieku młodo wyglądających osób. Kluczowymi częściami składowymi platformy są: - interaktywne szkolenie w zakresie przepisów prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim, konsekwencji prawnych związanych z ich łamaniem, wiedzy dotyczącej wpływu alkoholu na funkcjonowanie i rozwój młodego organizmu oraz technik asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu, - test sprawdzający wiedzę sprzedawców w zakresie opisanym powyżej, - interaktywna gra symulująca sprzedaż alkoholu w sklepie, pozwalająca zweryfikować zdobytą wiedzę.

Przejdź szkolenie na www.odpowiedzialnysprzedawca.pl

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!